ေန ့စဥ္အသံလႊင့္အခ်ိန္ဇယား

Cover Image

07:00 - 08:30

Avatar
RFA လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံျမန္မာသတင္း Radio Free Asia ( Myanmar)
Cover Image

08:30 - 10:00

Avatar
အလုပ္သမားသတင္း Migrant News

10:00 - 11:00

Avatar
မ်ဳိးဆက္သစ္တုိ ့ရဲ ့အလင္းေရာင္အစီအစဥ္ Light of Generation

11:00 - 12:00

Avatar
လုပ္ငန္းခြင္လုံၿခဳံေရး Occupational Health & Safety

12:00 - 13:00

Avatar
တစ္ပတ္စာေဗဒင္ Weekly Astrology

13:00 - 14:00

Avatar
အမ်ဳိးသမီးက်န္းမာေရး Women Health

14:00 - 16:00

Avatar
ယဥ္ေက်းမႈ ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဗဟုသုတ ထုိင္းဘာသာအစီအစဥ္ Culture, Health & General Knowledge (Thai Program)

16:00 - 17:00

Avatar
ဗဟုသုတႏွင့္သီခ်င္း Knowledge & Songs

17:00 - 18:00

Avatar
ရခုိင္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ Arakan Culture

18:00 - 19:30

Avatar
ထုိင္းသတင္းႏွင့္ သီခ်င္းပေဒသာ

19:30 - 20:40

Avatar
VOA ျမန္မာ့သတင္းမ်ား Voice of America Burmese News (Myanmar)

07:00 - 08:30

Avatar
RFA လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံျမန္မာသတင္း Radio Free Asia (Mynamar)

08:30 - 10:00

Avatar
အလုပ္သမားသတင္း Migrant News

10:00 - 11:00

Avatar
အြန္လုိင္းသီခ်င္း Online song

11:00 - 12:00

Avatar
အလင္းအိမ္ထုိင္းဥပေဒ Light House

12:00 - 13:00

Avatar
ရသျပတင္း

13:00 - 14:00

Avatar
က်န္းမာေရး ေမး/ေျဖ Health Interview

14:00 - 16:00

Avatar
ယဥ္ေက်းမႈ ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဗဟုသုတ ထိုင္းဘာသာအစီအစဥ္ Culture, Health & General Knowledge (Thai Program)

16:00 - 17:00

Avatar
ဗဟုသုတႏွင့္သီခ်င္း Knowledge & Songs

17:00 - 18:00

Avatar
အားကစားအစီအစဥ္ Sport News

18:00 - 19:30

Avatar
ထိုင္းသတင္းႏွင့္ သီခ်င္းပေဒသာ

19:30 - 20:40

Avatar
ျမန္မာ့သတင္းမ်ား Voice of America Burmese News ( Myanmar)

07:00 - 08:30

Avatar
RFA လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံျမန္မာသတင္း Radio Free Asia ( Myanmar)
Cover Image

08:30 - 10:00

Avatar
အလုပ္သမားသတင္း Migrant News

10:00 - 11:00

Avatar
အလုပ္သမားစကား၀ိုင္း Labour Talk Show

11:00 - 12:00

Avatar
မက္(ပ္) ပုံႏွိပ္က႑ MAP Publication

12:00 - 13:00

Avatar
ေမြးေန ့ဆုေတာင္း Birthday Wishes Songs

13:00 - 14:00

Avatar
မိသားစုက်န္းမာေရး Family Health

14:00 - 16:00

Avatar
ယဥ္ေက်းမႈ ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဗဟုသုတ ထုိင္းဘာသာအစီအစဥ္ Culture, Health & General Knowledge ( Thai Program )

16:00 - 17:00

Avatar
ဗဟုသုတႏွင့္သီခ်င္း Knowledge & Songs

17:00 - 18:00

Avatar
သူေရြးသီရာေတးကဗ်ာ Popular Songs

18:00 - 19:30

Avatar
ထုိင္းသတင္းႏွင့္ သီခ်င္းပေဒသာ

19:30 - 20:40

Avatar
VOA ျမန္မာ့သတင္းမ်ား Voice of America Burmese News (Myanmar)

07:00 - 08:30

Avatar
RFA လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံျမန္မာသတင္း Radio Free Asia ( Myanmar )

08:30 - 10:00

Avatar
အလုပ္သမားသတင္း Migrant News

10:00 - 11:00

Avatar
ေရဒီယုိေပးစာက႑ Audience Letter

11:00 - 12:00

Avatar
ရခုိင္ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ Arakan Culture

12:00 - 13:00

Avatar
ဘီဘီစီနဲ ့ေရၾကည္ရာ BBC&YKY

13:00 - 14:00

Avatar
လူငယ့္က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ Youth Empowerment MYE project

14:00 - 16:00

Avatar
ယဥ္ေက်းမႈ ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဗဟုသုတ ထုိင္းဘာသာအစီအစဥ္ Cluture, Health & General Knowledge (Thai Program)

16:00 - 17:00

Avatar
ဗဟုသုတႏွင့္သီခ်င္း Knowledge & Songs

17:00 - 18:00

Avatar
မဲေဆာက္ပရဟိတ Mae Sot Philanthropy

18:00 - 19:30

Avatar
ထုိင္းသတင္းႏွင့္ သီခ်င္းပေဒသာ Thai Song

19:30 - 20:40

Avatar
VOA ျမန္မာ့သတင္းမ်ား Voice of America Burmese News ( Myanmar )
Cover Image

07:00 - 08:30

Avatar
RFA လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံျမန္မာသတင္း Radio Free Asia ( Myanmar )

08:30 - 10:00

Avatar
အလုပ္သမားသတင္း Migrant News

10:00 - 11:00

Avatar
ေရႊပြင့္လႊာအစီအစဥ္ Shwe Pwint Hlawar

11:00 - 12:00

Avatar
ေရႊ ့ေျပာင္းပညာေရး Migrant Education
Cover Image

12:00 - 13:00

Avatar
ဘီဘီစီ/ေရၾကည္ရာ BBC&YKY

13:00 - 14:00

Avatar
အမ်ဳိးသမီးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ Women Exchange program

14:00 - 16:00

Avatar
ယဥ္ေက်းမႈ ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဗဟုသုတ ထုိင္းဘာသာအစီအစဥ္ Culture, health & General Knowledge ( Thai Program )

16:00 - 17:00

Avatar
ဗဟုသုတႏွင့္သီခ်င္း Knowledge & Songs

17:00 - 18:00

Avatar
အားကစားအစီအစဥ္ Sport News

18:00 - 19:30

Avatar
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးပရုိဂရမ္ Immigration Law

19:30 - 20:40

Avatar
VOA ျမန္မာ့သတင္းမ်ား Voice of America Burmese News ( Myanmar )

07:00 - 08:30

Avatar
RFA လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံျမန္မာသတင္း Radio Free Asia ( Myanmar )

08:30 - 11:00

Avatar
ဗုဒၶဘာသာ အစီအစဥ္ Buddhsim program

11:00 - 12:00

Avatar
အလုပ္သမားဥပေဒစကား၀ိုင္း JACBA Program

12:00 - 13:00

Avatar
Youth Empowerment

13:00 - 14:00

Avatar
စာေပေဟာေျပာပြဲ Literacy Talk Show

14:00 - 15:00

Avatar
ဇတ္လမ္းနားဆင္မယ္ Drama Show

15:00 - 16:00

Avatar
လူငယ္ႏွင့္ပညာေရး Youths & Education

18:00 - 17:00

Avatar
သုတကမာၻအျဖာျဖာ Knowledge World

17:00 - 18:00

Avatar
ထုိင္းစကားေျပာၾကမယ္ Thai - Myanmar

18:00 - 19:30

Avatar
ထုိင္းသတင္းႏွင့္ သီခ်င္းပေဒသာ

19:30 - 20:40

Avatar
VOA ျမန္မာ့သတင္းမ်ား Voice of America Burmese News ( Myanmar )

07:00 - 08:30

Avatar
RFA လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံျမန္မာသတင္း Radio Free Asia ( Myanmar )

08:30 - 10:00

Avatar
၁၀၂.၅ စာအုပ္စင္ 102.5 Booklet

10:00 - 11:00

Avatar
ကရင္ယဥ္ေက်းမႈ Kayin Culture

11:00 - 12:00

Avatar
ခရစ္ယာန္ဘာသာ ျမန္မာအစီအစဥ္ Christian Program
Cover Image

12:00 - 13:00

Avatar
ရွင္သန္ျခင္းႏွင့္ေရႊ ့ေျပာင္းလူထု

13:00 - 14:00

Avatar
ဇတ္လမ္းနားဆင္မယ္ Drama Show

14:00 - 15:00

Avatar
အဂၤလိပ္လုိေျပာမယ္ English Speaking Knowledge Zone

15:00 - 16:00

Avatar
အမ်ဳိးသမီးအလွအပေရးရာ Pretty Lady Youth

16:00 - 17:00

Avatar
ရင္ေသြးငယ္ျပဳစုေရး Child Care Program

17:00 - 18:00

Avatar
ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကရင္အစီအစဥ္ Christian Program

18:00 - 19:30

Avatar
ထုိင္းသတင္းႏွင့္ သီခ်င္းပေဒသာ

19:30 - 20:40

Avatar
VOA ျမန္မာ့သတင္းမ်ား Voice of America Burmese News ( Myanmar )

ေဆာင္းပါး / အင္တာဗ်ဴး

မက္(ပ္) သမုိင္းအက်ဥ္း

  • Thailand's only Burmese and Shan language radio, broadcasting out of Chiang Mai and Mae Sot

ေထာက္ပံ့သူမ်ား

 

 

 

 

 

ဆက္သြယ္ရန္

Adress : No. 1/5, Amina Uthit Road, Mae Sot, Tak 63110 Mae Sot,
055-536-381
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.mapradio.org

နယ္စည္းမျခားဒုိ ့အသံမ်ား

  • Voices without border