in Agenda

တေဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈတွၵ်ႇၸုမ်ႈ Re-Entry Visa

ၸိူဝ်းပီးၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တင်းသဵင်ႈ

သင်ဝႃႈတေမိူဝ်းလႄႇၸႂ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ

တေဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈတွၵ်ႇၸုမ်ႈ Re-Entry Visa

 

မိူဝ်းဝၼ်းထီႉ 19 ၊ မီႊၼႃႊၶူမ်ႊ ၊ 2562 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းႁၼ်လီၸွမ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ဢၼ်လႆႈယိုၼ်ႈယွၼ်းပၼ်ပုၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်သၢမ်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ် ၊ မိူင်းလၢဝ်း လႄႈ မိူင်းၵမ်ႊပူႊၶျုႊ ၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ်ၽတ်ႉသ်ပွတ်ႇၶၢမ်ႈမိူင်းသေ

လႆႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးတင်းသဵင်ႈတႃႇမိူဝ်းလႄႇၸႂ်းႁိူၼ်း ၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈၶၢဝ်းၶိင်ႇ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈသၢင်းၵျၢၼ်ႇတၢင်ႇတႄႇ ဝၼ်းထီႉ 5 -30 လိူၼ်မေႊသႃႊယူၼ်ႊ 2562 ၼၼ်ႉ

တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈသဵင်းၵႃႈ Re-Entry Visa ၵူၺ်းၵႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉ တိုၼ်းတေလႆႈ ဢွၵ်ႇတင်းၽၵ်းတူၶဝ်ႈတင်းၽၵ်းတူ(တၢင်းၵၢၼ်) သေလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတေႃးမေႃး တင်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း

တိုၼ်းတေလႆႈ တွၵ်ႇၸုမ်ႈဢွၵ်ႇ (ၽင်ႇထႆး)  တွၵ်ႇၸုမ်ႈၶဝ်ႈ (ၽင်ႇမၢၼ်ႈ) ။ မိူဝ်ႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးၵေႃႈ တိုၼ်းတေလႆႈတွၵ်ႇၸုမ်ႈဢွၵ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တွၵ်ႇၸုမ်ႈၶဝ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းထႆး။

 

               (1) ၶၢဝ်းတၢင်းမၵ်းမၼ်ႈတႃႇဢွၵ်ႇမိူင်းထႆးမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်း တင်ႇတႄႇ ဝၼ်းထိ 5 -30 လိူၼ်မေႊသႃႊယူၼ်ႊ 2562 (5-30/ 4/ 2019)

               (2) သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈမီးတၢင်း လႆႈဢွၵ်ႇမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းဢွၼ်တၢင်း ဝၼ်းထိ 5 လိူၼ်မေႊသႃႊယူၼ်ႊ 2562  ၼႆၸိုင် တိုၼ်းတေလႆႈသဵင်ႈၵႃႈတွၵ်ႇၸုမ်ႈၽၢၼ်ႇလၢၼ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မီးဝႆႉ။

               (3) ဢမ်ႇၼၼ် သင်လႆႈဢွၵ်ႇမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး ဝၢႆးလင် ဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်မေႊသႃႊယူၼ်ႊ 2562 ၊ ပူၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းၸွမ်းၼင်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၸိုင်

တိုၼ်းတေလႆႈသဵင်ႈၵႃႈၽၢၼ်ႇလၢၼ်ႇတီႈလုမ်းၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း(တေႃးမေႃး)။

 (4) ၶႂ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ၸိူဝ်းမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေမိူဝ်းလႄႇၸႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဝတ်းဝႂ် ၊ ၽၢတ်ႉသ်ပွတ်ႇ ၊ သမၢတ်ႊၵၢတ်ႉ

လႄႈ ဝႂ်ၶႂၢင်ႉတီႈပေႃႈလဵင်ႉၼၢႆးၸၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈၵဵပ်းသိမ်းမိူဝ်းလီလီ ။သင်ပဵၼ်လႆႈ ထၢႆႇၽိုၼ်မိူၼ်မၼ်းၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉ

တီႈႁွင်ႈ/ တီႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် တီႈတႆးၵေႃႉတမ်းၸႂ်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶူပ်ႇမိူဝ်ႈမၼ်းတူၵ်းႁၢႆ ၊ သိၵ်ႇၵႂႃႇ ဢမ်ႇၼၼ်

ယမ်းၼမ်ႉၵႂႃႇပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်တေငၢႆႈငႅမ်ႈ တႃႇၶိုၼ်းတၢင်ႇယွၼ်းၶိုၼ်းၽိုၼ်တေႉမၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

 

မၢႆတွင်း/

ၽၵ်းတူ / လၢၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇ ...

1)            လၢၼ်ႇမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ။

2)            လၢၼ်ႇမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ။

ပိုၼ်းႁူင်းပွႆႇသဵင်မႅပ်ႇ

  • Thailand's only Burmese and Shan language radio, broadcasting out of Chiang Mai and Mae Sot

ၽူႈၵမ်ႉထႅမ်

 

 

 

 

 

တိတ်းတေႃႇ

63/35 Soi 4 Moo 8 Suthep rd. Chiang Mai, 50200, Thailand ที่อยู่ : 63/35 ม.8 ซอย 4 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
+66 53328 133
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.mapradio.org

သဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ

  • Voices without border