MAP Radio

Switch to desktop Register Login

16 Jun

ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် 11 ပီ သေ ႁူင်းပွႆႇသဵင် MAP Radio FM 99

ဢိင်ၼိူဝ် ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် 11 ပီ သေ ႁူင်းပွႆႇသဵင် MAP Radio FM 99 ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပၼ်ဢၼုၺၢတ်ႈ ႁႂ်ႈႁူင်းပွႆႇသဵင်မႅပ်ႇ လႆႈၶိုၼ်းပွႆႇသဵင်။

ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ၵျႃၼ်ႊ 2015  (ၶၢဝ်းယၢမ်း 18:00-22:00 မူင်း) ႁူင်းပွႆႇသဵင် MAP Radio FM 99 လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 11 ပီတဵမ်၊ ဢၼ်လႆႈၵေႃႇတင်ႈ ႁူင်းပွႆႇသဵင် MAP Radio FM 99 တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Holiday Garden (ႁေႃးလီႊၻေႊၵႃႊၻဵၼ်ႊ) ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈၵေႃႇတင်ႈႁူင်းပွႆႇသဵင်၊ ၽူႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်၊ ၽူႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ် ပီႈၼွင်ႉၽူႈထွမ်ႇ လႄႈ လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 200 ပၢႆ။

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ႁူဝ်ၼႃႈႁူင်းပွႆႇသဵင်မႅပ်ႇ လႄႈၽူႈၼမ်းၼႂ်းၸုမ်းမႅပ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ - ၼင်ႇႁိုဝ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်း ၵၢၼ်ႁဝ်းၶဝ် သမ်ႉပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉၶေႃႈမုလ်း ၶၢဝ်ႇသၢရ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းလူင် ၸုမ်းမူလၼိထိမႅပ်ႇႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ ။ ၼႂ်းၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တွၼ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ပူၵ်းတင်ႈ “ ႁူင်းပွႆႇသဵင်မႅပ်ႇ ရေႊတီႊဢူဝ်ႊ” သေ ပွႆႇသဵင်ပၼ်ၾၢႆႇတႆးမႃး တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉၵေႃႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် 11 ပီယဝ်ႉလႄႈ ၶမ်ႈၶိုၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸတ်းပၼ် ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ႁူင်းပွႆႇသဵင် မႅပ်ႇရေႊတီႊ ဢူဝ်ႊ  MAP Radio FM 99 ၶႃႈဢေႃႈ။

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ - ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ႁူင်းပွႆႇသဵင် မႅပ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်း ၵၢၼ်မိူင်းသေတႃႉ ၽွင်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ႁူမ်ႈပႃးတင်းႁူင်းပွႆႇသဵင် ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်း ထႆးပတ်းပိုၼ်ႉသေ  တင်ႈတႄႇပီၵၢႆမႃး ႁူင်းပွႆႇသဵင်မႅပ်ႇ ရေႊတီႊဢူဝ်ႊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း မိူင်းထႆး သင်ႇဢိုတ်းႁပ်းႁၢမ်ႈပွႆႇသဵင်ဝႆႉ။ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပိုင်ႈဢိင် ၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇသၢရ် ဢၼ်ၶိုတ်းတၼ်း တီႈႁူင်းပွႆႇသဵင် မႅပ်ႇရေႊတီႊဢူဝ်ႊ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵၢမ်ႇသဝ်ႈဝဝ်းမွင်ၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈ - ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸၢႆးပရၢမ်ႊ ၽူႈၵွၼ်းၸုမ်းမႅပ်ႇ ၊ ဢႃးၸၢၼ် ၽိပ်ႉၽႃး   ၸိူဝ်းၼႆႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း။ ဢႃးၸၢၼ် ဢူးထႆးဝၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၵေႃႇတင်ႈ ႁူင်းပွႆႇသဵင် ၵေႃႈလႆႈၾၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ပွၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် 11 ပီ ႁူင်းပွႆႇသဵင်မႅပ်ႇ။

ၽူႈဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် ၽူႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ် မိူၼ်ႇၼင်ႇ ၼၢင်းၻႃးရႃး မၼီႊသီႊဝၼ်ႊ ၊ ၸၢႆးဢွင်ႇထေး တူဝ်တႅၼ်းၽူႈထွမ်ႇလၢႆးၵၢၼ် လႄႈၽူႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ် ၾၢႆႇတႆး ၊ ၼၢင်းမႃးလိၼ်ႊ တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း (Empower) ၊ ၼၢင်းသီလႃးဝၼ်း တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်း ယိင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ၽွၼ်းလီႁူင်းပွႆႇသဵင်ဝႃႈ ၵၢၼ်ပွႆႇသဵင်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢရ်ၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ၊ မီးၽွၼ်းလီတႃႇပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ႁူင်းပွႆႇသဵင်း MAP Radio FM 99 ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းၶမ်းဢုင်ႇ ၽူႈထွမ်ႇလၢႆးၵၢၼ်ႁူင်းပွႆႇသဵင် ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးလၢတ်ႈဝႃႈ- လႆႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၶိုတ်း တၼ်း လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ လွင်ႈဝတ်းဝႂ် လွင်ႈထမ်းတြႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မၼ်းၼၢင်းယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ- ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁူင်းပွႆႇသဵင်ပိုတ်ႇဝႆးဝႆး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ် သၢႆလႅင်းပိူင်းထွင်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ မီးပႃးၸုမ်းႁိူဝ်းမႂ်ႇ လႄႈတၢင်းၵႃႈၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ( WSA) မႃးမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်။

ႁူင်းပွႆႇသဵင် Mapradio FM 99.0 MHz ၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ် ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2004 ၽူႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ်တႄႉပဵၼ် ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း ၊ ၸၢႆးတုမ်ႇမွၵ်ႇႁၢၼ် ၊ ၼၢင်းၶမ်းဢိင်ႇ လႆႈၵႂႃႇႁူမ်ႈၸတ်းတီႈ FM 99.0 MHz ဢၼ်ဢႃးၸၢၼ်ဢူႊထႆႊဝၼ်ႊ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ဝႆႉ။

ထိုင်မႃး ပီ 2007 ၵေႃႈလႆႈသိုဝ်ႉဢဝ် ႁူင်းပွႆႇသဵင်သေ ပဵၼ်မႃးႁူင်းပွႆႇသဵင် Map radio ၵမ်းသိုဝ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိုဝ်ႈဝႃႈ သဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ၼႆတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

link: http://www.shan.panglong.org/news/migrant-worker/4551--map-radio-.html

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Wednesday, 30 August 2017 08:13
MAP Radio

MAP Radio

Website: www.mapradio.org

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

MAP Radio © All rights reserved.

Top Desktop version